Chuyển tới nội dung

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022

  • bởi
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022
Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Tây Ninh các năm trước bên dưới:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 2
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 3
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 4

]Đáp án Anh vào 10 Tây Ninh 2021 mã đề 628

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 B 31 C
2 C 12 B 22 C 32 B
3 A 13 C 23 C 33 C
4 D 14 A 24 D 34 A
5 B 15 B 25 D 35 A
6 B 16 A 26 A 36 C
7 D 17 D 27 C 37 D
8 B 18 D 28 C 38 A
9 C 19 D 29 C 39 B
10 B 20 D 30 A 40 C

Đáp án mã 743 thi vào 10 Tây Ninh 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 C 21 A 31 C
2 D 12 C 22 B 32 A
3 D 13 A 23 C 33 B
4 B 14 C 24 C 34 A
5 A 15 B 25 B 35 B
6 C 16 D 26 B 36 D
7 D 17 A 27 B 37 A
8 D 18 A 28 C 38 D
9 A 19 C 29 D 39 B
10 C 20 D 30 B 40 B

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 chính thức tỉnh Tây Ninh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 07/06/2021.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022

 

Đánh Giá Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.