Chuyển tới nội dung

Tạo sitemap (sơ đồ) cho blogspot theo phong cách chuyên nghiệp

  • bởi
so do trang web

sitemap hay còn gọi là sơ đồ web thể hiện tóm tắt tất cả các đường link,bài viết của trang blog của bạn, các sơ đồ này có tác dụng khai báo với các công cụ tìm kiếm cụ thể là những thông tin trong đó, sẽ giúp cho blog của bạn có kết quả SEO tốt hơn tối ưu công cụ tìm kiếm, khi các công cụ tìm kiếm quyét qua blog.

còn site dưới đây sẽ giúp cho người nhìn thấy được tổng quan blog họ đang truy cập, nhờ có sơ đồ người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm được các chuyên mục bài đọc, giúp tăng trải nghiệm cho người dùng

Cách tiến hành:

Đầu tiên bạn vào Blog => Trang => Trang mới => Chọn HTML và dán đoạn mã code dưới đây vào và chọn Xuất bản.

SƠ ĐỒ 1:

<style>
/* Skin for Blogger Tabbed Layout TOC */
#tabbed-toc {
margin: 0 auto;
background-color: #FFFFFF;
border: 4px dashed rgb(48, 167, 229);
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
box-shadow: 0px 1px 10px rgba(0, 0, 0, 0.55);
overflow: hidden;
position: relative;
color: #333;
}
#tabbed-toc .loading {
display:block;
padding:5px 10px;
font:normal bold 10px/normal Helmet,Freesans,Sans-Serif;
color:white;
}
#tabbed-toc ul,
#tabbed-toc ol,
#tabbed-toc li {
margin:0 0;
padding:0 0;
list-style:none;
}
#tabbed-toc .toc-tabs {
width:20%;
float:left;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a {
display:block;
font:normal bold 10px/28px Helmet,Freesans,Sans-Serif;
height:28px;
overflow:hidden;
text-overflow:ellipsis;
color: #434B50;
text-transform:uppercase;
text-decoration:none;
padding:0 12px;
cursor:pointer;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a:hover {
background-color:rgba(110, 193, 255, 0.68);
color:white;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color: #6EC1FF;
color:white;
-webkit-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
-moz-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
position:relative;
z-index:5;
margin:0 -1px 0 0;
/* cursor:text; */
}
#tabbed-toc .toc-content,
#tabbed-toc .divider-layer {
width: 80%;
float: right;
background-color: white;
border-left: 2px dotted #30A7E5;
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}
#tabbed-toc .divider-layer {
float:none;
display:block;
position:absolute;
top:0;
right:0;
bottom:0;
-webkit-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
-moz-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
}
#tabbed-toc .panel {
position:relative;
z-index:5;
font:normal normal 10px/normal Helmet,Freesans,Sans-Serif;
}
#tabbed-toc .panel li a {
display: block;
position: relative;
font-weight: bold;
font-size: 14px;
color: #434B50;
line-height: 40px;
height: 35px;
padding: 0 12px;
text-decoration: none;
outline: none;
overflow: hidden;
}
#tabbed-toc .panel li time {
display:block;
font-style:italic;
font-weight:normal;
font-size:10px;
color:#666;
float:right;
}
#tabbed-toc .panel li .summary {
display:block;
padding:10px 12px 10px;
font-style:italic;
border-bottom:4px solid #275827;
overflow:hidden;
}
#tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail {
float:left;
display:block;
margin:0 8px 0 0;
padding:4px 4px;
width:72px;
height:72px;
border:1px solid #dcdcdc;
background-color:#fafafa;
}
#tabbed-toc .panel li:nth-child(even) {
background-color: #CAE6F2;
}
#tabbed-toc .panel li a:hover,
#tabbed-toc .panel li a:focus,
#tabbed-toc .panel li a:hover time,
#tabbed-toc .panel li.bold a {
background-color:#333;
color:white;
outline:none;
}
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover,
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover time {
background-color:#222;
}
@media (max-width:700px) {
#tabbed-toc {
border:2px solid #333;
}
#tabbed-toc .toc-tabs,
#tabbed-toc .toc-content {
overflow:hidden;
width:auto;
float:none;
display:block;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li {
display:inline;
float:left;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a,
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color:#224C19;
-webkit-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
-moz-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color:white;
color:#333;
}
#tabbed-toc .toc-content {
border:none;
}
#tabbed-toc .divider-layer,
#tabbed-toc .panel li time {
display:none;
}
}
</style>

<br />
<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">Loading...</span></div>
<a href="https://www.nguyentonggiang.com/" style="display: block; font: normal bold 8px Arial,Sans-Serif; margin: 10px; text-align: right; text-decoration: none;" title="Tabbed TOC">Blogging Tips and Tricks</a>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
blogUrl: "https://www.nguyentonggiang.com/", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc", // Container ID
activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
showDates: false, // `true` to show the post date
showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
numChars: 200, // Number of summary chars
showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
thumbSize: 40, // Thumbnail size
noThumb: "https://3.bp.blogspot.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
monthNames: [ // Array of month names
"January",
"February",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"December"
],
newTabLink: true, // Open link in new window?
maxResults: 99999, // Maximum post results
preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script src="https://cdn.rawgit.com/quangmen93/Javhay.org/master/sitemap.JS" type="text/javascript"></script>

DEMOSƠ ĐỒ 2:

<style>
#bp_toc {background:#ffaaa4;color:#666;margin:0 auto;padding:5px;}
span.toc-note {padding:20px;margin:0 auto;display:block;text-align:center;color:#ffcfcc;font-family:'Open Sans';font-weight:700;text-transform:uppercase;font-size:30px;line-height:normal;}
.toc-header-col1 {padding:10px;background-color:#f5f5f5;width:250px;}
.toc-header-col2 {padding:10px;background-color:#f5f5f5;width:75px;}
.toc-header-col3 {padding:10px;background-color:#f5f5f5;width:125px;}
.toc-header-col1 a:link, .toc-header-col1 a:visited, .toc-header-col2 a:link, .toc-header-col2 a:visited, .toc-header-col3 a:link, .toc-header-col3 a:visited {font-size:13px;
text-decoration:none;color:#aaa;font-family:'Open Sans';font-weight:700;letter-spacing: 0.5px;}
.toc-header-col1 a:hover, .toc-header-col2 a:hover, .toc-header-col3 a:hover {
text-decoration:none;}
.toc-entry-col1, .toc-entry-col2, .toc-entry-col3 {background:#fdfdfd;padding:5px;padding-left:5px;font-size:89%}
.toc-entry-col1 a, .toc-entry-col2 a, .toc-entry-col3 a{color:#666;font-size:13px;}
.toc-entry-col1 a:hover, .toc-entry-col2 a:hover, .toc-entry-col3 a:hover{color:#e76e66;}
#bp_toc table {width:100%;margin:0 auto;counter-reset:rowNumber;}
.toc-entry-col1 {counter-increment:rowNumber;}
#bp_toc table tr td.toc-entry-col1:first-child::before {content: counter(rowNumber);min-width:1em;margin-right:0.5em;}
td.toc-entry-col2 {background:#fafafa;}</style>

<div id="bp_toc">
</div>
<script src="https://cdn.rawgit.com/quangmen93/Javhay.org/master/sitemap1.JS" type="text/javascript"></script> <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc" type="text/javascript"></script>

<style scoped="" type="text/css">
#comments {display:none;}
</style>

 

DEMOSƠ ĐỒ 3

<style>
/* Skin for Blogger Tabbed Layout TOC */
#tabbed-toc {
margin: 0 auto;
background-color: #FFFFFF;
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
box-shadow: 0px 1px 10px rgba(0, 0, 0, 0.55);
overflow: hidden;
position: relative;
color: #333;
}
#tabbed-toc .loading {
display:block;
padding:5px 10px;
font:normal bold 10px/normal Helmet,Freesans,Sans-Serif;
color:white;
}
#tabbed-toc ul,
#tabbed-toc ol,
#tabbed-toc li {
margin:0 0;
padding:0 0;
list-style:none;
}
#tabbed-toc .toc-tabs {
width:15%;
float:left;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a {
display:block;
font:normal bold 10px/28px Helmet,Freesans,Sans-Serif;
height:28px;
overflow:hidden;
text-overflow:ellipsis;
color: #434B50;
text-transform:uppercase;
text-decoration:none;
padding:0 12px;
cursor:pointer;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a:hover {
background-color:#57cff4;
color:#fff;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color: #357ae8;
color:white;
-webkit-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
-moz-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
position:relative;
z-index:5;
margin:0 -1px 0 0;
/* cursor:text; */
}
#tabbed-toc .toc-content,
#tabbed-toc .divider-layer {
width: 80%;
float: right;
background-color: white;
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}
#tabbed-toc .divider-layer {
float:none;
display:block;
position:absolute;
top:0;
right:0;
bottom:0;
-webkit-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
-moz-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
}
#tabbed-toc .panel {
position:relative;
z-index:5;
font:normal normal 10px/normal Helmet,Freesans,Sans-Serif;
}
#tabbed-toc .panel li a {
display: block;
position: relative;
font-weight: bold;
font-size: 14px;
color: #434B50;
line-height: 40px;
height: 35px;
padding: 0 12px;
text-decoration: none;
outline: none;
overflow: hidden;
}
#tabbed-toc .panel li time {
display:block;
font-style:italic;
font-weight:normal;
font-size:10px;
color:#666;
float:right;
}
#tabbed-toc .panel li .summary {
display:block;
padding:10px 12px 10px;
font-style:italic;
border-bottom:4px solid #275827;
overflow:hidden;
}
#tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail {
float:left;
display:block;
margin:0 8px 0 0;
padding:4px 4px;
width:72px;
height:72px;
border:1px solid #dcdcdc;
background-color:#fafafa;
}
#tabbed-toc .panel li:nth-child(even) {
background-color: #CAE6F2;
}
#tabbed-toc .panel li a:hover,
#tabbed-toc .panel li a:focus,
#tabbed-toc .panel li a:hover time,
#tabbed-toc .panel li.bold a {
background-color:#333;
color:white;
outline:none;
}
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover,
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover time {
background-color:#222;
}
@media (max-width:700px) {
#tabbed-toc {
border:2px solid #333;
}
#tabbed-toc .toc-tabs,
#tabbed-toc .toc-content {
overflow:hidden;
width:auto;
float:none;
display:block;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li {
display:inline;
float:left;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a,
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color:#00a06a;
-webkit-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
-moz-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
color:#fff
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color:white;
color:#333;
}
#tabbed-toc .toc-content {
border:none;
}
#tabbed-toc .divider-layer,
#tabbed-toc .panel li time {
display:none;
}
}
</style>
<br />
<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">Loading...</span></div>
<a href="https://www.nguyentonggiang.com/" style="display: block; font: normal bold 8px Arial,Sans-Serif; margin: 10px; text-align: right; text-decoration: none;" title="Tabbed TOC">Nguyễn Tống Giang</a>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
blogUrl: "https://www.nguyentonggiang.com/", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc", // Container ID
activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
showDates: false, // `true` to show the post date
showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
numChars: 200, // Number of summary chars
showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
thumbSize: 40, // Thumbnail size
noThumb: "https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/144657158_126229959292689_4457204227759985488_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=174925&_nc_ohc=uYUW9pyXWn0AX9C3t6j&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=f2800f1e7d3c73fccf247ac309e87273&oe=606E98C5", // A "no thumbnail" URL
monthNames: [ // Array of month names
"January",
"February",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"December"
],
newTabLink: true, // Open link in new window?
maxResults: 99999, // Maximum post results
preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/quangmen93/[email protected]/sitemap.JS" type="text/javascript"></script>

DEMOTùy chỉnh

  • Thay https://www.nguyentonggiang.com/  thành tên miền của bạn
  • max-results=9999 or maxResults: 99999 kết quả bạn muốn nó xuất hiện <ở đây là 9999 kết quả>
  • ·Còn mấy tùy chỉnh khác thì mình không cần nhắc tới <nó quá dễ đối với các bạn>

Kết luận

  • Sử dụng 1 đoạn HTML, 1 đoạn CSS và 1 đoạn JS mở => khả năng tùy biến rất cao và linh hoạt.
  • 2 phong cách trên mình đều để Demo trực tiếp trong bài cho các bạn tham khảo luôn
  • Ở 2 phong cách trên mình đã gộp cả 3 đoạn HTML, CSS và JS chỉ thực hiện trực tiếp trên 1 trạng chuyên biệt không cần phải chỉnh sửa template New!Đánh Giá Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.