Chuyển tới nội dung

Thêm tên thương hiệu cho hình ảnh tải lên trên Blog

Kien Thuc Thu Vi Thêm Tên Thương Hiệu Cho Hình ảnh Tải Lên Trên Blog

Ngoài việc tối ưu bài viết của bạn trên Blog thì việc tối ưu đường Link cho hình ảnh cụ thể là các đường Link cho các tấm ảnh của bạn sao cho phải được đặt tên theo tiêu đề hoặc mô tả để các các công cụ của Google có thể tìm kiếm và Index nhanh cho bạn

vậy với cách làm này sẽ giúp bạn tự động thêm tên thương hiệu hay từ khóa của bạn trong hình ảnh một các tự động.

Các bước thực hiện

để làm được các bạn cần copy cho mình đoạn code dưới đây và dán nó vào file function.php  trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng

// them ten thuong hieu cho hinh anh tai len
add_filter('wp_handle_upload_prefilter', 'custom_upload_filter' );
function custom_upload_filter( $file ){
$file['name'] = 'kien-thuc-thu-vi-' . $file['name'];
return $file;
}

kien-thuc-thu-vi- Bạn thay thế đoạn này bằng tên thương hiệu website của bạn

Chú ý: Hình ảnh tải lên sẽ được thêm một đoạn tên phía trước do bạn đưa vào, và tên này nó sẽ tự động diền vào tất cả các hình ảnh sau khi bạn áp dụng code nêu trên.

Kien Thuc Thu Vi Tự động Thêm Tên Thương Hiệu Cho Hình ảnh

Kien Thuc Thu Vi Tự động Thêm Tên Thương Hiệu Cho Hình ảnh

chúc các bạn thành công

Đánh Giá Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.