Chuyển tới nội dung

Tự động điền các thuộc tính của ảnh dựa trên tiêu đề cho Blog

Kien Thuc Thu Vi Hinh Anh Tự động điền Các Thuộc Tính Của ảnh Dựa Trên Tiêu đề 02

Như các bạn viết blog có thể thấy các thuộc tính như tiêu đề, Mô tả là một phần quan trọng trong việc ảnh hưởng đến quá trình Seo cho bài viết nhưng thường hay quyên trong quá trình viết bài nên mình chi sẻ cho mọi người một đoạn function giúp bạn tự động điền các thuộc tính này mỗi khi bạn quên thì nó sẽ lấy tiên File để đặt tên

Các bước 

các bạn mở file  functions.php và thêm cho mình đoạn code sau

//Tự động điền các thuộc tính của ảnh dựa trên tiêu đề
function abl_mc_auto_image_attributes( $post_ID ) {
  $attachment = get_post( $post_ID );
   
  $attachment_title = $attachment->post_title;
  $attachment_title = str_replace( '-', ' ', $attachment_title ); // Hyphen Removal
  $attachment_title = ucwords( $attachment_title ); // Capitalize First Word
   
  $uploaded_image = array();
  $uploaded_image['ID'] = $post_ID;
  $uploaded_image['post_title'] = $attachment_title; // Tiêu đề ảnh
  $uploaded_image['post_excerpt'] = $attachment_title; // Chi tiết ảnh
  $uploaded_image['post_content'] = $attachment_title; // Mô tả ảnh
   
  wp_update_post( $uploaded_image );
  update_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_image_alt', $attachment_title ); // Image Alt Text
 }
 add_action( 'add_attachment', 'abl_mc_auto_image_attributes' );
Kien Thuc Thu Vi Hinh Anh Tự động điền Các Thuộc Tính Của ảnh Dựa Trên Tiêu đề

Tự động điền Các Thuộc Tính Của ảnh Dựa Trên Tiêu đề

Như vậy là xong, khi các bạn thêm ảnh mới thì nó sẽ tự động cập nhật tiêu đề, chi tiết và mô tả ảnh nhé.

Kien Thuc Thu Vi Hinh Anh Tự động điền Các Thuộc Tính Của ảnh Dựa Trên Tiêu đề 01

 Tự động điền Các Thuộc Tính Của ảnh Dựa Trên Tiêu đề 

chúc các bạn thành công nhé.

Đánh Giá Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.